Groepen

VZW

Kleuterturnen


Via leuke spelletjes en oefeningen zetten de kleuters hun eerste turnstapjes en ontdekken zo hun wereld. Naast lekker klimmen, klauteren, rennen, springen, spelletjes en bewegen worden ook echte turnonderdelen aangeleerd. Wat thuis niet altijd kan of mag, mag wel hier in de turnles. Vanaf dit jaar werken we met het nieuwe programma KIDIES!Recreatiegym


Recreatief turnen voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar. Aan de hand van gevarieerde oefeningen in een ontspannen sfeer worden diverse turnelementen aangeleerd en verder uitgebouwd. Heel wat motorische vaardigheden komen aan bod waardoor fitheid, lenigheid en uithouding worden verbeterd en gestimuleerd. Hier werken we met het 'Gymstars' programma. 

Kinderen volgens de eigen moegelijkheden en wensen laten 'schitteren'


Demogym


Demogym staat voor demonstratie gymnastiek. Demogym wil de spontaniteit van de gymnast en de vrijheid van de trainer quue keuze van bewegingsvormen en handelen stimuleren. Niet het winnen is het belangrijkste, maar het deelnemen en leveren van een goede prestatie. Demogym kent alleen maar winnaars. Onderlinge waardering, van elkaar leren en met elkaar optreden kenmerken de demogym. Een demonummer kan men op veel manieren ontwerpen. De beheersing van de basisvormen van turnen, acrogym, ritmiek, tumbling en dansen is een voorwaarde om een nummer van goed niveau te maken. De originaliteit krijgt men door gebruik te maken van aspecten als kleding, mimiek, werken op muziek, lichteffecten en verschillende materialen.


Deze groep neemt deel aan wedstrijden, projecten en verzorgt optredens in binnen- en buitenland.


Dit niveau is enkel toegankelijk na selectie.

Fit & Fun


In deze groep is iedereen welkom vanaf 16 jaar. Na een opwarming waarbij alle spiergroepen aan bod komen, wordt er aan versteviging van de spieren gewerkt en gestretcht. Dit in een geheel ontspannen sfeer.


Copyright  ©  All Rights Reserved