Multimove 


MULTIMOVE !


Nieuw kleuterprogramma in aanvulling van ons traditioneel aanbod. Onze lesgevers zijn hierin geschoold door Sport.Vlaanderen (BLOSO) en

zullen dit verwerken in de lessen voor onze

jongste gymnasten.

Meer informatie op http://www.multimove.be/


VZW

Copyright  ©  All Rights Reserved